Proizvodi Meni

Uvjeti poslovanja

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.
 
Uvjeti poslovanja
Kupac robe je posjetitelj web shopa podnogrijanje koji odabere barem jedan proizvod, stavi ga u košaricu, plati kreditnom karticom (uskoro), e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu trgovcu ili pošalje narudžbu pa proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).  Web shop podnogrijanje.com ne sklapa ugovore sa maloljetnim osobama. Prihvaćanjem uvjeta poslovanja kod narudžbe izjasnili ste se da niste maloljetna osoba.
 
Slike i opisi
Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta, slikani sa naše strane i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici web shopa nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude, popusti vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!
 
Servisni uvjeti
Uvoznik jamči da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati.  Vaš zahtjev (podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku) otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo.
Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda kvar ne bude otklonjen,  obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac).
 
Ispravnost pošiljke i reklamacije
Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja te ih odmah reklamirati osobi koja je dostavila robu te odbiti preuzeti naručenu robu ukoliko su na njoj vidljiva vanjska oštećenja.
Kupac je dužan usporediti sadržaj pošiljke (vrstu i količinu dostavljenih artikala) s računom, te ukoliko nešto nedostaje ili je isporučen pogrešan proizvod, na licu mjesta obavijestiti dostavljača. Primatelj i dostavljač na licu mjesta zapisnički utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke. Mirakul inovativni sustavi grijanja će u najkraćem mogućem roku o svom trošku dostaviti artikle za koje se tako utvrdi da nedostaju u pošiljci ili da su dostavljeni u neispravnom stanju.
Provjera ispravnosti narudžbe je odgovornost kupca te se naknadne reklamacije u smislu količine i vrste dostavljene robe i vidljivih nedostataka neće uvažiti. Potpisom na dostavnici kupac potvrđuje da je roba uredno isporučena.
 
Jamstvo
Jamstvo imaju svi električni uređaji i električni rezervni dijelovi ako su ugrađeni od strane električara koji to potvrđuje svojim poptisom i pečatom kao gospodarstveni subjekt. Jamstveni list sastavni je dio jamstvenih uvjeta te se isporučuju uz proizvod. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog perioda.
Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava. Za ne tehničke proizvode račun je dokument kojim kupac ostvaruje svoja prava.
Mirakul d.o.o. je odgovoran za materijalne nedostake proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.
 
Naručivanje
Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. Proizvod može naručiti registrirani korisnik . U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se kupac otkazati narudžbu, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku (pakiranje, dostava , povrat, itd…).
 
Dostava
Opći uvjeti dostave
Okvirni je rok isporuke od 2 do 8 radnih dana u Hrvatsku i Sloveniju, osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Dostava u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju je do maksimalno 10 radnih dana osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke, ovisno o carinskom postupku. Rok počinje od trenutka kad Mirakul d.o.o. zaprimi uplatu na žiro računu . Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Dostava naručene robe naplaćuje se u skladu s težinom paketa i veličinom paketa. Cijena dostave dostupna je svim registriranim korisnicima, te je vidljiva u košarici.
Trenutačni status vaše narudžbe (zaprimljena, odobrena, predana na dostavu) možete pratiti u sklopu svog profila kroz modul narudžbe. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, djelatnici web shopa dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo prilikom registracije.
 
Ostali uvjeti dostave
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju.
Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera koje je isti vratio bez isporuke kupcu i sl.) Mirakul d.o.o. ne preuzima odgovornost na „prvi rizik" i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.
 
Plaćanje
Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina:
- Gotovinom (pouzećem) - kupac robu plaća dostavljaču prilikom preuzimanja.
(Kupcima savjetujemo uplatu netbankingom ili općom uplatnicom jer kod plaćanja robe pouzećem pošta obračunava 5,00 i više kn za otkup pošiljke odnosno maipulativne troškove preuzimanja novca i uplate na naš račun).
-NET-banking,  internet bankarstvom - ukoliko imate internet pristup svom računu
- Virmanom / općom uplatnicom - možete platiti direktno na račun, u pošti, FINI ili bilo kojoj banci.
- Kreditnim karticama - usluga trenutno nije dostupna (uskoro će biti u funkciji).
Primatelj uplate je:
Mirakul d.o.o., Petrića glava 13/a, 22240 Tisno,
IBAN: HR1024070001100160778
SWIFT: OTPVHR2X
kod OTP Banka Hrvatska d.d.,Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Sve cijene na našim stranicama su izražene u kunama (HRK) s uključenim PDV- om.
U slučaju da kupac robu namjerava platiti e-bankingom/virmanom, rok za uplatu je 24 sata nakon odobrenja narudžbe. Nakon tog roka trgovac ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost naručenih artikala. Postupak pakiranja robe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu uplaćenih/preplaćenih sredstava (uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od najviše 30 dana od dana uplate.
 
Zamjena proizvoda/reklamacije/povrat
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
isporuka robe koja nije naručena
isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima
 
Zamjena reklamiranog proizvoda
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Mirakul d.o.o. obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (daljinski upravljač, ispravljač, upute, baterije i sl.). Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno kroz web formular za reklamacije. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.
 
Otkazivanje ugovora
Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti putem online formulara ili slanjem poštom koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljnu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.
Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po stavku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,
* u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed
*ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe
Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od petnaest  (15) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
 
Isključenje prava na otkaz ugovora
Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:
  •  prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,
  •  prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
Rješavanje sporova
U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Šibeniku.
Mirakul d.o.o. može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe „Podnogrijanje“ Internet stranice ili utvrdi da su podaci na narudžbi nepotpuni odnosno netočni.
 
Mirakul d.o.o.
Web trgovina podnogrijanje.com
Čovječuljak

 

 

     

    Pišite nam,
zatražite ponudu!
 

Besplatna dostava za kupnju

proizvoda iznad 1500 kn.

Količinski popusti za kupnju:

- iznad 2500 kn 2%

- iznad 5000 kn 3%

- iznad 10000 kn 4%

Sniženi proizvodi
Mirakul - Inovativni Sustavi Grijanja